vereniging Oud Anna Paulowna

Museum Oud Anna Paulowna
Homepage AP Collectie Publicaties AP Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bloembollenteelt   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 22   (uit: 254)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0104  
Bollenpelsters gevraagd
Bloembollenteelt -- 104           (1988)    [Meerdink Jorien, Astrid Jansen en Trude Poot,]
Seizoenarbeid van vrouwen in de zuidhollandse bloembollenstreek tussen 1900 en 1960.
Wolthers - Noordhoff Groningen;  
 

2. Boeknummer: 0107  
A Tentatitive List of TULIP NAMES..
Bloembollenteelt -- 107           (1929)   
De lijst van geregistreerde tulpennamen in de verschillende groepen, de winner, jaar van registratie etc.
Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur;  
 

3. Boeknummer: 0109  
Onderzoekingen naar Virus in tulpen I
Bloembollenteelt -- 109           (1941)    [Slogteren. Prof.Dr E. van en Dr.Maria P. De Bruyn Ouboter]
Overdruk uit de Mededelingen van de landbouwhogeschool in Wageningen deel 45, verhandeling 4. 1941
 

4. Boeknummer: 0110  
Bloembollenteelt deel III
Bloembollenteelt -- 110           (1955)    [Boschman P.]

P. Noordhoff N.V. Groningen;  
 

5. Boeknummer: 0112  
Geelziekbestrijding en heetstookschade bij hyacinten
Bloembollenteelt -- 112           (1977)   

 

6. Boeknummer: 0113  
Bloembollenteelt Hyacint III
Bloembollenteelt -- 113           (1968)    [Krabbendam P. / A.A. Baardse]

N.V. Uitg. Mij. W.E.J. Tjeenk Willink;  
 

7. Boeknummer: 0114  
Ontwerp leerstof voor vakkennis Bollenteelt aan lagere agrarische scholen. De Narcis en de Hyacint
Bloembollenteelt -- 114           (1980)   

 

8. Boeknummer: 0116  
Tentative list of Tulipnames, supplement nr.1
Bloembollenteelt -- 116           (1930)    [Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (K.A.V.v.B.)]
Tulpennaamlijst van 1930. Jaarlijks ontstaan door kruising, mutatie nieuwe tulpensoorten. Na gebleken geschiktheid kunnen deze door de Commissie van Nomenclatuur ( naamgeving)middels met een door de winner gegeven naam ingeschreven worden in de Tulpennaamlijst. Op gezette tijden verschijnt er een nieuwe uitgave.
 

9. Boeknummer: 0119  
Ziekten en Beschadigingen der Bol-en Knolgewassen 2e druk 1944
Bloembollenteelt -- 119           (1944)    [Donk B.]
Leidraad voor het Land-en Tuinbouwonderwijs
W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle;  
 

10. Boeknummer: 0120  
Ontsmetting van bloembollen en verwerking van restanten van dompelbaden. Juli 1982
Bloembollenteelt -- 120           (1982)   

 

11. Boeknummer: 0121  
Praktijkmededeling
Bloembollenteelt -- 121           (1968)    [Hekstra ir. G.]
Opbrengstvermeerdering bij tulpen door plantgoedselectie.
Laboratorium voor bloembollenonderzoek Lisse;  
 

12. Boeknummer: 0124  
De handel in Bloembollen nr. 7 (The Bulbtrade)
Bloembollenteelt -- 124           (1934)    [Verhage dr. A.J.]
Beschrijft de handel in Bol-en Knolgewassen.
De Erven F. Bohn N.V.. - Haarlem;  
 

13. Boeknummer: 0125  
Naar een betere administratie in het bloembollenbedrijf A: De Kwekerij + Bijlagen
Bloembollenteelt -- 125           (1962)   

 

14. Boeknummer: 0126  
Naar nieuwe werkmethoden in het bloermbollenbedrijf...
Bloembollenteelt -- 126             

 

15. Boeknummer: 0129  
Bloembollenteelt deel 1 - 2 - 3. Deel 2 herzien A.A. Baardse 1962
Bloembollenteelt -- 129           (1962)    [Krabbendam P.]
De heer P. Krabbendam was directeur van de voormalige Rijks Middelbare Tuinbouwschool aan de Bontekoestraat in Hoorn.
 

16. Boeknummer: 0131  
Bloembollengids deel I . Inrichting en organisatie van het bedrijf 1970
Bloembollenteelt -- 131           (1970)   

 

17. Boeknummer: 0133  
Laboratorium voor Bloembollenteelt te Lisse. Jaarverslag 1965
Bloembollenteelt -- 133           (1965)    [Laboratorium voor bloembollenteelt te Lisse]

 

18. Boeknummer: 0134  
Drie Eeuwen Bloembollenexport
Bloembollenteelt -- 134           (1946)    [Krelage E.H.]
DRIE EEUWEN BLOEMBOLLENEXPORT- de geschiedenis van den bloembollenhandel en der hollandse bloembollen tot 1938.
Rijksuitgeverij v/d Nederlandse Staatscourant;  
 

19. Boeknummer: 0136  
Bazen en Knechten Bouwers van de bollenstreek
Bloembollenteelt -- 136           (1996)    [Amsterdam. Herman van; Voort. Peter van der]

Lokaal Boek;  
 

20. Boeknummer: 0139  
Bloembollenvisie 15-02-2007
Bloembollenteelt -- 139           (2007)   

 

21. Boeknummer: 0143  
Heeren Kom Bij . Hobaho 1921-1996
Bloembollenteelt -- 143           (1996)    [Zwetsloot Harry]
HEEREN KOM BIJ is het sein dat een Groene Veiling een aanvang gaat nemen. Een groene veiling is de verkoop van gewassen die nog op het veld staan.
drukwerk Calff en Meischke;  
 

22. Boeknummer: 0834  
Van wildernissse tot bollenstreek
Bloembollenteelt           (1972)    [Lodewijk Tom]
Uit de triangelreeks
Knoop & Niemeijer -Haren-Gn;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 juni 2017